BESÖKSADRESS: Umestan Hus 10 TEL: 090-14 03 66 E-POST: info@bndental.se

Vi håller semesterstängt till och med 31 Juli, vi tar emot och slår ut avtryck under den perioden som vanligt. Trevlig sommar:

ISO 9002

BN Dental är kvalitetssäkrade vilket innebär att vi har ett dokumenterat kvalitetssystem för företagets verksamhet.

Systemet är uppbyggd med ledning av standarden SS-EN ISO 9002 och innehåller följande:

 

  • Kvalitetsmanual som beskriver företagets kvalitetssystem
  • Rutinhandbok, Kvalitetsdokument och arbetsbeskrivningar
  • Legala kraven SFS 1993:584 och LVFS 2001:6

Vad innebär då en kvalitetssäkring och varför är det viktigt. Man kan med enkla ord säga att det handlar om patientsäkerhet, arbetsförhållanden och miljö som dom stora delarna. Inom patientsäkerhaten så är bl.a alla våra material som vi använder spårbara och dokumenterade för varje patient. Även alla konstruktionsanvisningar, färgval d.v.s den kommunikation som sker mellan lab och tandläkare arkiveras. Vi har även en utarbetad och dokumenterad beskrivning av vårt miljöarbete, som innefattar allt från maskiner till arbetsmiljö. Vi arbetar med kvalitetssäkringen Struktur som framtagits av Tandteknikerförbundet.

Förfrågan

Vill du ha en bättre leverantör?

Förfrågan